Iza ;D

21 tekstów – auto­rem jest Iza ;D.

naj­szczer­sze słowa to te, których się boimy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 lipca 2011, 07:03

może to głupie, ale zaw­sze, ale to zaw­sze! szu­kam Cię wzro­kiem, a gdy Cię już zo­baczę to od­wra­cam się tak, żeby na Ciebie nie pat­rzeć i mi­mo to mam uśmiech na twarzy, bo wiem, że jes­teś gdzieś obok mnie.

to straszne jak na mnie działasz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 czerwca 2011, 02:11

zaufa­nie prze­de wszystkim. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 listopada 2010, 19:20

po­pełniłam błędy, ale
czy nie jes­tem tyl­ko człowiekiem ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 listopada 2010, 15:45

życie jest cho­ler­nie nies­pra­wied­li­we !

* słowa, które choć raz w życiu wy­powie­dział każdy z nas. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 października 2010, 20:12

ludzie boją się spróbo­wać, boją się, że się nie uda i dru­gi raz nie chcą przeżywać te­go samego.
ale czy nie war­to przemóc swój strach żeby być szczęśli­wym ?
być może się uda. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 31 sierpnia 2010, 22:52

kur­de nie wiesz ja­kie to jest uczu­cie kiedy wszys­tko w końcu zaczy­na mieć ja­kiś sens,
kiedy so­bie wszys­tko poukładasz i nie żyjesz już tyl­ko wspomnieniami,
kiedy są ważniej­sze spra­wy niż sie­dze­nie w do­mu, smęty i płacz w poduszkę,
kiedy wiesz, że jes­teś na ty­le sil­na, żeby dać so­bie szansę i spróbo­wać jeszcze raz,
wte­dy cie­szysz się każdą chwilą.

;) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 czerwca 2010, 17:55

na wszys­tko mu­sisz so­bie zapracować,
fi­zycznie al­bo psychicznie.
w życiu nie ma nic za dar­mo,chodź po dłuższym sta­raniu upa­dek jest bo­les­ny( lecz zaw­sze war­to spróbować). 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 czerwca 2010, 23:16

Mówi się o dru­giej połówce w życiu każde­go człowieka,
a co jeżeli ta dru­ga połówka okaże się po­myłką ,czymś nieosiągal­nym ?
cza­sami trze­ba podzielić swo­je ser­ce na trzy części,aby mogła zająć je nasza "trzecia połówka" .
Tej dru­giej nie zastąpi nam już nikt. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 czerwca 2010, 17:47

cza­sami trze­ba odłożyć to co było i zacząć żyć od no­wa . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 czerwca 2010, 02:24

Iza ;D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iza ;D

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność